تلفن: 88 94 08 47-50
آدرس مرکز تهران: خیابان استاد نجات الهی جنوبی، بین سپند و شاداب، کوچه نوید، پلاک 23
ثبت‌نام
در رویداد
کلیک کنید
جهت اطلاع از رویدادهای حسابداران خبره کلیک کنید.
اطلاعات بیشتر
برای ثبت‌نام و اطلاعات بیشتر کلیک کنید.
برای ثبت‌نام و اطلاعات بیشتر کلیک کنید.
برای ثبت‌نام و اطلاعات بیشتر کلیک کنید.
برای ثبت‌نام و اطلاعات بیشتر کلیک کنید.
155,680 نفر دانش‌پذیر
2,067 دوره درحال برگزاری
بیش از 8,913 دوره برگزار شده
دوره‌های منتخب
دوره‌های جاری
امکان برگزاری دوره‌ها به صورت سازمانی

دوره‌های بلندمدت
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
268

دوره حضوری مدیریت اجرایی DBA

290 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
1497
دوشنبه و چهارشنبه
17:00 ~ 20:00
1401/02/19
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
276

دوره حضوری جامع قوانین و مقررات

115 ساعت زمان‌های برگزاری
277

دوره حضوری عالی پرورش مشاور مالی

180 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
5670
یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها
17:30 ~ 20:30
1400/11/17
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
278

دوره حضوری عالی حسابداری پیمانکاری

184 ساعت زمان‌های برگزاری
322

دوره حضوری حسابرسی داخلی خبره

250 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6146
جمعه‌ صبح‌ها
09:00 ~ 13:00
1400/11/08
محدود
جزییات و ثبت‌نام
332

دوره حضوری مدیریت اجرایی MBA

412 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
424
پنجشنبه صبح‌ها
08:00 ~ 13:00
1401/01/25
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
651

دوره حضوری جامع کاربردی حسابداری

236 ساعت زمان‌های برگزاری
652

دوره حضوری سرپرستی امور مالی

230 ساعت زمان‌های برگزاری
653

دوره حضوری عالی پرورش مدیر مالی

209 ساعت زمان‌های برگزاری
702

دوره حضوری حسابدار مدیریت خبره

200 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6544
شنبه و دوشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1400/11/16
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3887

دوره آنلاین جامع کاربردی حسابداری

236 ساعت زمان‌های برگزاری
4026

دوره آنلاین سرپرستی امور مالی

230 ساعت زمان‌های برگزاری
4046

دوره آنلاین عالی پرورش مدیر مالی

209 ساعت زمان‌های برگزاری
4266

دوره آنلاین عالی پرورش مشاور مالی

180 ساعت زمان‌های برگزاری
4300

دوره آنلاین جامع قوانین و مقررات

115 ساعت زمان‌های برگزاری
4342

دوره آنلاین حسابرسی داخلی خبره

250 ساعت زمان‌های برگزاری
4480

دوره آنلاین عالی حسابداری پیمانکاری

184 ساعت زمان‌های برگزاری
5049

دوره حضوری عالی مشاور اقتصادی و سرمایه‌گذاری خبره

170 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6321
دوشنبه و چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1400/11/27
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5060

دوره آنلاین عالی مشاور اقتصادی و سرمایه‌گذاری خبره

170 ساعت زمان‌های برگزاری
5093

دوره حضوری عالی مشاور مالیاتی خبره

160 ساعت زمان‌های برگزاری
5102

دوره آنلاین عالی مشاور مالیاتی خبره

160 ساعت زمان‌های برگزاری
5385

دوره آنلاین حسابدار مدیریت خبره

200 ساعت زمان‌های برگزاری
5619

دوره حضوری عالی پرورش هیئت‌مدیره خبره (با رویکرد مالی)

195 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
5639
یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها
17:30 ~ 20:30
1401/01/16
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5629

دوره آنلاین عالی پرورش هیئت‌مدیره خبره (با رویکرد مالی)

195 ساعت زمان‌های برگزاری
5977

دوره آنلاین مدیریت مالی پیشرفته (با رویکرد اجرایی)

120 ساعت زمان‌های برگزاری
6905

دوره آنلاین مدیریت اجرایی DBA

290 ساعت زمان‌های برگزاری
6931

دوره آنلاین مدیریت اجرایی MBA

412 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6944
پنجشنبه صبح‌ها (آنلاین)
08:00 ~ 13:00
1401/02/19
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام

دوره‌های کوتاه‌مدت
حضوری

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
271

دوره حضوری اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6690
یکشنبه‌ها
17:30 ~ 20:30
1400/11/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
284

دوره حضوری پرورش حسابدار اموال

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6631
شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1400/11/09
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
285

دوره حضوری پرورش حسابدار انبار

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
4260
یکشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1400/11/17
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
286

دوره حضوری پرورش حسابدار خرید

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6638
چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1400/11/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
288

دوره حضوری پرورش حسابدار فروش

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6634
دوشنبه‌ها
17:30 ~ 20:30
1400/11/11
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
292

دوره حضوری حسابداری مالی 1

40 ساعت زمان‌های برگزاری
293

دوره حضوری حسابداری مالی 2

40 ساعت زمان‌های برگزاری
296

دوره حضوری حسابداری پیمانکاری 1

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6671
یکشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1400/11/10
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
298

دوره حضوری بودجه‌بندی جامع

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6676
سه‌شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1400/11/12
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
302

دوره حضوری مبانی حقوقی قراردادها

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6693
یکشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1400/11/10
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
304

دوره حضوری کاربرد اکسل در حسابداری

30 ساعت زمان‌های برگزاری
306

دوره حضوری حسابرسی عملیاتی و داخلی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6691
شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1400/11/16
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
309

دوره حضوری قوانین و مقررات مالیاتی

30 ساعت زمان‌های برگزاری
312

دوره حضوری حسابداری در محیط‌های کامپیوتری (حسابداری عملی با نرم افزار)

50 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7024
جمعه صبح‌ها
09:00 ~ 13:00
1400/11/29
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
315

دوره حضوری حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

30 ساعت زمان‌های برگزاری
320

دوره حضوری IFRS - استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6027
جمعه‌ صبح‌ها
09:00 ~ 13:00
1400/11/08
محدود
جزییات و ثبت‌نام
404

دوره حضوری آیین دادرسی مالیاتی

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6738
دوشنبه عصرها
17:00 ~ 21:00
1400/11/18
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
406

دوره حضوری مروری بر استانداردهای حسابداری ایران

85 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6665
جمعه صبح‌ها
08:00 ~ 13:00
1400/11/15
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
435

دوره حضوری تهیه صورت‌های مالی اساسی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
526

دوره حضوری حسابرسی مستقل با رویکرد کارگاهی

72 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
5320
یکشنبه ها
17:00 ~ 21:00
1400/11/10
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
814

دوره حضوری حسابداری و تهیه اظهارنامه با رویکردی کارگاهی

72 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6651
سه‌شنبه عصرها
17:00 ~ 21:00
1400/11/19
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
873

دوره حضوری قانون تجارت

16 ساعت زمان‌های برگزاری
945

دوره حضوری مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6683
شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1400/11/09
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
1119

دوره حضوری کاربردی قوانین و مقررات بیمه و تأمین اجتماعی

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6688
دوشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1400/11/11
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
1518

دوره حضوری روش‌های تأمین مالی در بازار سرمایه و تصمیم گیری در خصوص انتخاب روش بهینه

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
5014
شنبه‌ها
17:30 ~ 20:30
1400/11/09
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
1837

دوره حضوری سرپرستی و مدیریت حرفه‌ای در حوزه مالی

20 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
5605
یکشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1400/11/10
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2877

دوره حضوری مدیریت ریسک مالی

16 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
2878
یکشنبه‌ها
17:00 ~ 21:00
1400/11/10
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3411

دوره اجرایی حضوری-آنلاین تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6686
سه‌شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1400/11/12
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3681

دوره حضوری تجزیه تحلیل بازارهای مالی به روش تکنیکال، پیش بینی ارزهای دیجیتال (Bitcoin)، سهام و کالا (پیشرفته)

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6026
شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1400/11/09
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6181

دوره حضوری قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و قانون مالیات بر ارزش افزوده

24 ساعت زمان‌های برگزاری
6183

دوره حضوری مذاکره در حسابرسی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6187
شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1400/11/30
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6184

دوره حضوری تحلیل محیط کسب و کار و ریسک برای حسابرسان داخلی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6188
سه‌شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1400/12/03
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6379

دوره حضوری حسابرسی منابع انسانی

18 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6380
دوشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1400/11/25
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6463

دوره حضوری تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی بانک‌های تجاری

32 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6466
چهارشنبه عصرها
17:00 ~ 20:00
1400/11/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6672

دوره حضوری IFRS فارسی برای بانک‌ها

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6673
دوشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1400/11/18
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام

دوره‌های کوتاه‌مدت
آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
2115

دوره آنلاین کاربرد اکسل در حسابداری

20 ساعت زمان‌های برگزاری
2132

دوره آنلاین تهیه صورت‌های مالی اساسی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
2203

دوره آنلاین اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6689
یکشنبه عصرها (آنلاین)
17:00 ~ 20:30
1400/11/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2207

دوره آنلاین قوانین و مقررات مالیاتی

30 ساعت زمان‌های برگزاری
2220

دوره آنلاین قانون تجارت

12 ساعت زمان‌های برگزاری
2274

دوره آنلاین حسابداری مالی 1

40 ساعت زمان‌های برگزاری
2656

دوره آنلاین حسابداری مالی 2

40 ساعت زمان‌های برگزاری
2658

دوره آنلاین حسابداری پیمانکاری 1

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6670
یکشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1400/11/10
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2661

دوره آنلاین حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

30 ساعت زمان‌های برگزاری
2663

دوره آنلاین مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6684
شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1400/11/09
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2666

دوره آنلاین آیین دادرسی مالیاتی

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6739
دوشنبه عصرها (آنلاین)
17:00 ~ 21:00
1400/11/18
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2696

دوره آنلاین مبانی حقوقی قراردادها

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6694
یکشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1400/11/09
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2944

دوره آنلاین IFRS فارسی - استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

30 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6716
دوشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1400/12/16
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3086

دوره آنلاین کاربردی قوانین و مقررات بیمه و تأمین اجتماعی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6687
سه‌شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1400/11/19
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3101

دوره آنلاین پرورش حسابدار اموال

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6632
شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1400/11/09
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3211

دوره آنلاین تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6675
دوشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1400/11/11
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3404

دوره آنلاین حسابداری عملی با نرم افزار

50 ساعت زمان‌های برگزاری
3411

دوره اجرایی حضوری-آنلاین تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6686
سه‌شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1400/11/12
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3465

دوره آنلاین پرورش حسابدار فروش

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6635
دوشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1400/11/11
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3467

دوره آنلاین پرورش حسابدار خرید

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6639
چهارشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1400/11/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3822

دوره آنلاین مدیریت ریسک

15 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6667
سه‌شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1400/12/17
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4069

دوره آنلاین تابلوخوانی و روانشناسی معاملاتی (مقدماتی 1)

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
4081
یکشنبه‌ها (آنلاین)
17:00 ~ 20:00
1400/11/10
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4123

دوره آنلاین بودجه‌بندی جامع

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6677
پنجشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1400/11/14
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4168

دوره آنلاین تجزیه تحلیل بازارهای مالی به روش تکنیکال، پیش بینی ارزهای دیجیتال (Bitcoin)، سهام و کالا (پیشرفته)

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6534
شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1400/11/09
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4201

دوره آنلاین بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6664
دوشنبه عصرها (آنلاین)
17:00 ~ 21:00
1400/12/02
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4718

دوره آنلاین حسابرسی عملیاتی و داخلی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6692
شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1400/11/16
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4965

دوره آنلاین تحلیل بودجه و عملکرد در بخش عمومی

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6423
جمعه صبح‌ها (آنلاین)
09:00 ~ 13:00
1400/11/29
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5252

دوره آنلاین تحلیل داده با اکسل

16 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6420
پنجشنبه‌ عصرها (آنلاین)
14:00 ~ 17:00
1400/11/14
محدود
جزییات و ثبت‌نام
5254

دوره آنلاین هوش تجاری (Power BI)

18 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6441
جمعه‌ صبح‌ها (آنلاین)
09:00 ~ 12:00
1400/11/22
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5873

دوره آنلاین تشریح استاندارد حسابداری بخش عمومی 1 و 2

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
5877
جمعه صبح‌ها (آنلاین)
09:00 ~ 13:00
1400/11/08
محدود
جزییات و ثبت‌نام
5874

دوره آنلاین تشریح استاندارد حسابداری بخش عمومی 5

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
5878
جمعه صبح‌ها (آنلاین)
09:00 ~ 13:00
1401/02/02
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6006

دوره آنلاین نرم افزار حسابداری QuickBooks

22 ساعت زمان‌های برگزاری
6182

دوره آنلاین قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و قانون مالیات بر ارزش افزوده

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6734
شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1400/11/09
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6462

دوره آنلاین تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی بانک‌های تجاری

32 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6465
چهارشنبه عصرها (آنلاین)
17:00 ~ 20:00
1400/11/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام

دوره‌های بین‌المللی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
466

Audit and Assurance

45 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3749
چهارشنبه عصرها
18:30 ~ 21:30
1400/12/11
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
690

Taxation - Online

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6967
جمعه صبح‌ها (آنلاین)
09:00 ~ 13:00
1400/12/13
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
692

Performance Management - Online

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6965
شنبه عصرها (آنلاین)
18:30 ~ 21:30
1400/12/14
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2346

DIP IFR - Online

72 ساعت زمان‌های برگزاری
3021

Financial Accounting - Online

۴۵ ساعت زمان‌های برگزاری
3366

Management Accounting - Online

48 ساعت زمان‌های برگزاری
4803

Business and Technology - Online

45 ساعت زمان‌های برگزاری
6033

وبینار آشنایی با Audit and Assurance، درس هشتم ACCA

1 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6583
سه‌شنبه عصر (آنلاین)
17:00 ~ 18:00
1400/11/11
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6040

وبینار آشنایی با Financial Management، درس نهم ACCA

1/5 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6588
چهارشنبه عصر (آنلاین)
16:00 ~ 17:30
1400/11/19
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6179

وبینار آشنایی با Taxation، درس ششم ACCA

1 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6587
پنجشنبه عصر (آنلاین)
15:30 ~ 16:30
1400/11/14
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6268

وبینار آشنایی با DIP IFR

1/5 ساعت زمان‌های برگزاری

آمادگی آزمون‌های حرفه‌ای
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
406

دوره حضوری مروری بر استانداردهای حسابداری ایران

85 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6665
جمعه صبح‌ها
08:00 ~ 13:00
1400/11/15
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4201

دوره آنلاین بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6664
دوشنبه عصرها (آنلاین)
17:00 ~ 21:00
1400/12/02
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام

دوره‌های زبان انگلیسی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
319

English For Accounting - EFA

45 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6532
جمعه صبح‌ها
09:00 ~ 14:00
1400/11/08
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
325

دوره حضوری زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary A

45 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
538
جمعه صبح‌ها
09:00 ~ 14:00
1400/11/08
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
330

دوره حضوری زبان انگلیسی تخصصی - Pre-IELTS

60 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3111
شنبه و چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1400/11/22
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
331

دوره حضوری زبان انگلیسی تخصصی - IELTS

45 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3490
جمعه عصرها
17:30 ~ 20:30
1400/11/08
محدود
جزییات و ثبت‌نام
550

دوره حضوری زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic A

45 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6589
جمعه‌ صبح‌ها
09:00 ~ 14:00
1400/11/29
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2727

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic A

45 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
4768
جمعه‌ها (آنلاین)
09:00 ~ 14:00
1400/11/08
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3044

English For Accounting - EFA - Online

45 ساعت زمان‌های برگزاری
3083

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary B

40 ساعت زمان‌های برگزاری
3092

دوره حضوری فوق فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

90 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6008
شنبه تا چهارشنبه
09:00 ~ 12:30
1400/11/16
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3094

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

90 ساعت زمان‌های برگزاری
3287

کارگاه آنلاین فشرده نامه‌نگاری و ایمیل رسمی

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6533
جمعه (آنلاین)
16:00 ~ 19:00
1400/11/15
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3373

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

90 ساعت زمان‌های برگزاری
3491

دوره آنلاین زبان انگلیسی تخصصی - IELTS

45 ساعت زمان‌های برگزاری
3679

دوره حضوری فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

90 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3680
روزهای زوج
17:30 ~ 20:30
1400/11/18
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3907

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

90 ساعت زمان‌های برگزاری
4250

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate B

45 ساعت زمان‌های برگزاری
4252

دوره آنلاین فوق فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

90 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6007
شنبه تا چهارشنبه (آنلاین)
09:00 ~ 12:30
1400/11/09
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4660

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

90 ساعت زمان‌های برگزاری
5303

دوره آنلاین انگلیسی برای مکالمات تلفنی در تجارت

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
5304
جمعه‌ها (آنلاین)
09:00 ~ 13:00
1400/11/08
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5497

دوره آنلاین فشرده گرامر

50 ساعت زمان‌های برگزاری
5610

دوره آنلاین فشرده Upper-Intermediate

90 ساعت زمان‌های برگزاری
6540

دوره حضوری مبتدی زبان تخصصی حسابداری

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6542
یکشنبه عصرها
18:00 ~ 21:00
1400/11/10
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6541

دوره آنلاین مبتدی زبان تخصصی حسابداری

40 ساعت زمان‌های برگزاری
6864

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Advanced

90 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6865
روزهای زوج (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1400/11/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6866

دوره آنلاین Writing

30 ساعت زمان‌های برگزاری

کارگاه‌های آموزشی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
402

کارگاه حضوری قانون مبارزه با پولشویی

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6736
پنجشنبه صبح
09:00 ~ 13:00
1400/11/07
تکمیل
جزییات و ثبت‌نام
989

کارگاه حضوری قوانین و مقررات تأمین اجتماعی

8 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6646
پنجشنبه صبح
09:00 ~ 17:00
1400/11/14
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2205

کارگاه آنلاین اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6391
سه‌شنبه عصرها (آنلاین)
17:00 ~ 21:00
1400/11/12
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2760

کارگاه آنلاین حاکمیت شرکتی

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6595
پنجشنبه عصر (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1400/11/14
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2899

کارگاه حضوری مدیریت مالی شخصی (مدیریت ثروت)

5 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
2901
جمعه صبح
09:00 ~ 15:00
1400/11/08
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4911

کارگاه آنلاین تحلیل تکنیکال Bitcoin و ارزهای رمزنگاری شده (مقدماتی)

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6682
جمعه صبح‌ (آنلاین)
09:00 ~ 13:00
1400/11/22
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5316

کارگاه حضوری اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی (مشاغل)

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6398
شنبه‌ عصر
17:00 ~ 21:00
1400/11/09
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5318

کارگاه آنلاین اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی (مشاغل)

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6399
شنبه عصر (آنلاین)
17:00 ~ 21:00
1400/11/09
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5872

کارگاه آنلاین نحوه تکمیل صورت‌های مالی اساسی در بخش عمومی

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6863
جمعه صبح (آنلاین)
09:00 ~ 13:00
1401/01/26
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5875

کارگاه آنلاین تشریح استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 10

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
5879
جمعه صبح (آنلاین)
09:00 ~ 13:00
1400/11/15
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6031

کارگاه حضوری تحلیل تکنیکال Bitcoin و ارزهای رمزنگاری شده (مقدماتی)

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6681
جمعه‌ صبح‌
09:00 ~ 13:00
1400/11/22
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6381

کارگاه حضوری دادرسی مالیاتی در دیوان عدالت اداری (سطح مقدماتی)

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6446
سه شنبه عصر
17:00 ~ 20:30
1400/11/12
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام

دوره‌های غیرحضوری
(آفلاین)

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
3125

کارگاه غیرحضوری بررسی اثرات کووید-19 بر گزارشگری مالی، افشا و نحوه برخورد حسابرس با آن

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3124
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3127

دوره غیرحضوری حسابداری مالی 1

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3128
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3129

دوره غیرحضوری اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3130
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3131

دوره غیرحضوری قوانین و مقررات مالیاتی

30 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3132
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3216

کارگاه غیرحضوری حسابرسی داخلی و ارزیابی عملکرد با بهره‌گیری از سامانه

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3217
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3218

کارگاه غیرحضوری افشای ریسک در صورت‌های مالی

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3219
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3225

کارگاه غیرحضوری مدیریت و حسابداری مجتمع‌های مسکونی و تجاری

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3226
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3236

کارگاه غیرحضوری نظام مالیاتی در سال 1400

5 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3237
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3305

کارگاه غیرحضوری آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3306
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3351

کارگاه غیرحضوری تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

5 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3352
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3636

کارگاه غیرحضوری آشنایی با مالیات بر درآمد - استاندارد حسابداری شماره 35 ایران

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3683
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3903

کارگاه غیرحضوری ابزارهای مالی (استانداردهای شماره 36 و 37)

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3905
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3988

کارگاه غیرحضوری تسعیر ارز

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3990
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4228

کارگاه غیرحضوری صورت جریان‌های نقدی (استاندارد شماره 2)

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
4229
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5381

دوره غیرحضوری استاندارد حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها (استاندارد15)

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
5382
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
دانلود نرم‌افزارهای مورد نیاز برای کلاس‌های آموزشی آنلاین:
Windows Android Ios Mac
Windows Android Ios Mac
Windows
در وبلاگ حسابداران خبره چه خبر است؟
شما در اینجا می‌توانید جدیدترین مطالب وبلاگ حسابداران خبره را مشاهده کنید.
چرا حسابداران خبره؟
بزرگترین مرکز آموزش حرفه‌ای حسابداری و مالی با بیش از 20 سال سابقه فعالیت، اولین و باسابقه‌ترین شریک طلایی آموزشی (GOLD) و نمایندۀ رسمی انجمن حسابداران خبره انگلستان (ACCA)، تنها نماینده انجمن حسابداران مدیریت خبره انگلستان (CIMA) و تنها نماینده انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز (ICAEW) در ایران است.

آموزشگاه حسابداری حسابداران خبره

هزینه بالای تحصیلات دانشگاهی، عدم امکان شرکت در کلاس‌های حضوری و عدم مطابقت زمان برگزاری کلاس‌ها با زمان کاری شاغلان باعث می‌شود تا بسیاری از افراد از فراگیری آموزش‌های جدید حسابداری صرف نظر کنند. اما شما می‌توانید با شرکت در دوره‌های آموزشگاه حسابداری pact، علاوه بر گذراندن دوره‌های گوناگون حسابداری و مالی، از مزایای زیادی نیز استفاده کنید. پکت به شما انواع دوره‌های حسابداری مانند دوره حسابداری صنعتی، دوره حسابداری مالی، دوره حسابداری پیمانکاری، دوره حسابداری مالیاتی، دوره حسابرسی داخلی و آمادگی آزمون حسابدار رسمی را آموزش می‌دهد. در آموزش حسابداری مالی، شما می‌توانید اطلاعات مالی تمامی واحدها را بر اساس اصول حسابداری در ترازنامه، صورت سود و زیان و باقی گزارش‌های مالی به شکل داده‌های خام جمع‌آوری کرده و از آن‌ها برای مستندسازی داخلی شرکت یا سازمان و همچنین ارائه گزارش مالی به سهامداران و ذینفعان استفاده کنید. همچنین شما می‌توانید با گذراندن دوره آمادگی آزمون حسابدار رسمی، برای شرکت در آزمون حسابدار رسمی بیش از پیش آماده شوید. البته برای شرکت در آزمون حسابدار رسمی، تنها گذراندن دوره‌های آموزشگاه حسابداری یا تحصیل در رشته حسابداری کافی نیست و باید سابقه کاری نیز داشته باشید.

حسابداری، رشته‌ای پُرطرفدار و شغلی پُردرآمد است. اگر به هر اداره، شرکت، کارخانه، فروشگاه و بنگاه اقتصادی سر بزنید، غیرممکن است کسی را به عنوان حسابدار نبینید. تعریف حسابداری شاید ساده به نظر برسد، اما به‌طور کلی حسابداری را می‌توان مجموعه فرآیندهای جمع‌آوری، طبقه‌بندی، ثبت و تلخیص اطلاعات و تهیه گزارش از آن‌ها نام برد. امروزه مفاهیم حسابداری آنقدر گسترده شده‌اند که نمی‌توان آن‌ها را تنها در یک دوره یاد گرفت. یادگیری حسابداری، عمدتاً به دو شکل تجربی و تئوری انجام می‌شود. آموزش اصول حسابداری از هر دو راه ممکن است، اما برای یادگیری درست و کامل انواع حسابداری، تنها باید به سراغ آموزش‌های آکادمیک بروید. به عنوان یک حسابدار خبره، باید از مفروضات حسابداری آگاه باشید؛ نحوه مدیریت ریسک را بشناسید و توانایی ایجاد تمایز میان دارایی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت سازمان را داشته باشید. برای فراگرفتن این دوره‌ها تنها می‌توانید به سراغ آموزشگاه حسابداری بروید. پکت، قدیمی‌ترین و معتبرترین آموزشگاه حسابداری است که دوره‌های آموزش حسابداری خود را به دو شکل حضوری و آنلاین برگزار می‌کند.

شرکت در دوره‌های حضوری، غیرحضوری (آفلاین) و آنلاین آموزشگاه حسابداری pact، به شما کمک می‌کند تا علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، از زمان خود نیز به شکل بهینه استفاده کنید. پکت به شما کمک می‌کند تا علاوه بر افزایش مهارت‌های عمومی و توانایی‌های خود در حوزه امور مالی، در مباحث دیگر هم توانمندتر شوید. برگزاری دوره‌های مالی و سرمایه‌گذاری، دوره‌های DBA و MBA و دوره‌های زبان انگلیسی به شکل حضوری و آنلاین از این دست دوره‌هاست. دوره‌های پکت در ساعت و روزهای مختلفی برگزار می‌شود و شما می‌توانید متناسب با برنامه کاری و زمانی خود، در چند دوره و کلاس ثبت‌نام کنید. حتی شرایط پرداخت هزینه‌ی دوره‌ها (نقد و اقساط) به نحوی است که کمترین فشار و استرس را به شما وارد کند. از طرف دیگر، امکان رزرو موقت دوره‌ها و کلاس‌های آموزشگاه حسابداری پکت نیز برای تمامی کاربران وجود دارد. علاقه‌مندان به دوره‌های حسابداری و حسابرسی، نباید فرصت ارتقای شغلی و رشد دانش تئوری و عملی خود را زیر نظر بهترین اساتید و آموزگاران خبره از دست بدهند. برای گذراندن انواع دوره‌های حسابداری می‌توانید روی خدمات pact حساب کنید. در صورت وجود هرگونه سوال و ابهام، لطفاً با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

ادامه مطلب
Copyright 2022 PACT Edu. All rights reserved.
در خبرنامه پیامکی حسابداران خبره عضو شوید تا:
از همایش‌های رایگان حسابداران خبره مطلع ‎شوید.
فرصت‌های شغلی حسابداری برای شما ارسال شود.
در جریان کلاس‌های جدید و تخفیفات دوره‌ها قرار گیرید.
هر زمان که بخواهید می‌توانید عضویت خود را لغو کنید.
نام
نام خانوادگی
تلفن
ایمیل
تاریخ تولد
اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد.

از اینکه در خبرنامه پیامکی حسابداران خبره عضو شدید سپاسگزاریم.