تلفن: 88 94 08 47-50
آدرس مرکز تهران: خیابان استاد نجات الهی جنوبی، بین سپند و شاداب، کوچه نوید، پلاک 23
ثبت‌نام
در رویداد
کلیک کنید
جهت اطلاع از رویدادهای حسابداران خبره کلیک کنید.
اطلاعات بیشتر
ثبت‌نام برای سال تحصیلی 1402-1401 (پایه‌ی دهم)
برای ثبت‌نام و اطلاعات بیشتر کلیک کنید.
162,983 نفر دانش‌پذیر
2,004 دوره درحال برگزاری
بیش از 10,455 دوره برگزار شده
دوره‌های منتخب
دوره‌های جاری
امکان برگزاری دوره‌ها به صورت سازمانی

دوره‌های بلندمدت
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
651

دوره حضوری جامع کاربردی حسابداری

236 ساعت زمان‌های برگزاری
3887

دوره آنلاین جامع کاربردی حسابداری

236 ساعت زمان‌های برگزاری
652

دوره حضوری سرپرستی امور مالی

230 ساعت زمان‌های برگزاری
4026

دوره آنلاین سرپرستی امور مالی

230 ساعت زمان‌های برگزاری
653

دوره حضوری عالی پرورش مدیر مالی

209 ساعت زمان‌های برگزاری
4046

دوره آنلاین عالی پرورش مدیر مالی

209 ساعت زمان‌های برگزاری
5977

دوره آنلاین مدیریت مالی پیشرفته (با رویکرد اجرایی)

120 ساعت زمان‌های برگزاری
7145

دوره حضوری عالی مشاور بیمه‌ای خبره

196 ساعت زمان‌های برگزاری
7215

دوره آنلاین عالی مشاور بیمه‌ای خبره

196 ساعت زمان‌های برگزاری
5093

دوره حضوری عالی مشاور مالیاتی خبره

160 ساعت زمان‌های برگزاری
5102

دوره آنلاین عالی مشاور مالیاتی خبره

160 ساعت زمان‌های برگزاری
276

دوره حضوری جامع قوانین و مقررات

115 ساعت زمان‌های برگزاری
4300

دوره آنلاین جامع قوانین و مقررات

115 ساعت زمان‌های برگزاری
322

دوره حضوری حسابرسی داخلی خبره

250 ساعت زمان‌های برگزاری
4342

دوره آنلاین حسابرسی داخلی خبره

250 ساعت زمان‌های برگزاری
277

دوره حضوری عالی پرورش مشاور مالی

180 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8343
یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها
17:30 ~ 20:30
1401/08/08
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4266

دوره آنلاین عالی پرورش مشاور مالی

180 ساعت زمان‌های برگزاری
702

دوره حضوری حسابدار مدیریت خبره

200 ساعت زمان‌های برگزاری
5385

دوره آنلاین حسابدار مدیریت خبره

200 ساعت زمان‌های برگزاری
5049

دوره حضوری عالی مشاور اقتصادی و سرمایه‌گذاری خبره

170 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8232
دوشنبه و چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/09/30
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5060

دوره آنلاین عالی مشاور اقتصادی و سرمایه‌گذاری خبره

170 ساعت زمان‌های برگزاری
278

دوره حضوری عالی حسابداری پیمانکاری

184 ساعت زمان‌های برگزاری
4480

دوره آنلاین عالی حسابداری پیمانکاری

184 ساعت زمان‌های برگزاری
332

دوره حضوری مدیریت اجرایی MBA

412 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
424
پنجشنبه صبح‌ها
08:00 ~ 13:00
1401/07/21
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6931

دوره آنلاین مدیریت اجرایی MBA

412 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6944
پنجشنبه صبح‌ها (آنلاین)
08:00 ~ 13:00
1401/07/21
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
268

دوره حضوری مدیریت اجرایی DBA

290 ساعت زمان‌های برگزاری
6905

دوره آنلاین مدیریت اجرایی DBA

290 ساعت زمان‌های برگزاری

دوره‌های کوتاه‌مدت
حضوری

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
2731

دوره مدیریت استراتژیک

30 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8323
چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/08/04
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
315

دوره حضوری حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

30 ساعت زمان‌های برگزاری
294

دوره حضوری تهیه صورت جریان‌های نقدی

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8010
شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/07/23
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
295

دوره حضوری تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8487
دوشنبه عصرها
17:00 ~ 21:00
1401/09/14
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3411

دوره اجرایی حضوری-آنلاین تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8174
سه‌شنبه عصرها
17:00 ~ 20:00
1401/07/12
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
316

دوره حضوری تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8011
چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/07/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
298

دوره حضوری بودجه‌بندی جامع

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8488
سه‌شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/08/17
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
317

دوره حضوری قوانین و مقررات دائمی مالیات بر ارزش افزوده

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8334
سه‌شنبه عصرها
17:00 ~ 21:00
1401/07/12
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
271

دوره حضوری اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8297
یکشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/07/17
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
435

دوره حضوری تهیه صورت‌های مالی اساسی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
292

دوره حضوری حسابداری مالی 1

40 ساعت زمان‌های برگزاری
293

دوره حضوری حسابداری مالی 2

40 ساعت زمان‌های برگزاری
296

دوره حضوری حسابداری پیمانکاری 1

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8308
دوشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/07/11
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
312

دوره حضوری حسابداری عملی با نرم افزار

50 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8310
جمعه صبح ها
09:00 ~ 13:00
1401/07/15
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
873

دوره حضوری قانون تجارت

16 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8312
سه شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/07/12
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
814

دوره حضوری حسابداری و تهیه اظهارنامه با رویکردی کارگاهی

72 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8316
سه‌شنبه عصرها
17:00 ~ 21:00
1401/08/03
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
1518

دوره حضوری روش‌های تأمین مالی در بازار سرمایه و تصمیم گیری در خصوص انتخاب روش بهینه

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
5014
شنبه‌ها
17:30 ~ 20:30
1401/07/16
محدود
جزییات و ثبت‌نام
1837

دوره حضوری سرپرستی و مدیریت حرفه‌ای در حوزه مالی

20 ساعت زمان‌های برگزاری
945

دوره حضوری مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8182
چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/07/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7089

دوره حضوری-آنلاین حسابرسی دولتی

8 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7136
یکشنبه عصرها
17:00 ~ 19:00
1401/07/10
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3460

دوره حضوری قوانین و مقررات بازار سرمایه

9 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3461
شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/07/30
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7444

دوره حضوری-آنلاین نظام حسابداری بخش عمومی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7445
دوشنبه عصرها
19:00 ~ 21:00
1401/08/09
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7446

دوره حضوری-آنلاین مروری جامع بر قوانین و مقررات مالی و محاسباتی

32 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7447
پنجشنبه صبح‌ها
08:00 ~ 12:00
1401/08/12
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7448

دوره حضوری-آنلاین قانون محاسبات عمومی و دستورالعمل‌های آن

18 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7449
یکشنبه عصرها
19:00 ~ 21:00
1401/07/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7450

دوره حضوری-آنلاین قوانین و مقررات معاملات دولتی

20 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7451
پنجشنبه عصرها
13:00 ~ 16:00
1401/08/05
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2877

دوره حضوری مدیریت ریسک مالی

16 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7918
یکشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/07/17
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
282

دوره حضوری آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری

85 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
5299
روزهای زوج
17:30 ~ 21:30
1401/07/16
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6463

دوره حضوری تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی بانک‌های تجاری

32 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6466
دوشنبه عصرها
17:00 ~ 20:00
1401/07/11
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6717

دوره حضوری بهایابی پیشرفته

27 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8315
سه‌شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/07/19
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
306

دوره حضوری حسابرسی عملیاتی و داخلی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7356
شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/07/16
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
309

دوره حضوری قوانین و مقررات مالیاتی

30 ساعت زمان‌های برگزاری
281

دوره حضوری آمادگی آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه‌ای موسسات حسابرسی

112 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7280
شنبه تا جمعه
17:30 ~ 21:30
1401/07/16
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
302

دوره حضوری مبانی حقوقی قراردادها

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8320
یکشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/07/17
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
526

دوره حضوری حسابرسی مستقل با رویکرد کارگاهی

72 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7723
شنبه عصرها
17:00 ~ 21:00
1401/07/16
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
404

دوره حضوری آیین دادرسی مالیاتی

12 ساعت زمان‌های برگزاری
441

دوره حضوری نرم افزارهای مالیاتی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8319
شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/07/23
محدود
جزییات و ثبت‌نام
1119

دوره حضوری کاربردی قوانین و مقررات بیمه و تأمین اجتماعی

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8178
سه‌شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/07/20
محدود
جزییات و ثبت‌نام
2616

دوره حضوری تجزیه تحلیل بازارهای مالی به روش تکنیکال، پیش بینی ارزهای دیجیتال (Bitcoin)، سهام و کالا (مقدماتی)

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7629
شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/07/16
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3681

دوره حضوری تجزیه تحلیل بازارهای مالی به روش تکنیکال، پیش بینی ارزهای دیجیتال (Bitcoin)، سهام و کالا (پیشرفته)

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8023
سه‌شنبه عصرها
17:00 ~ 20:00
1401/07/12
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4105

دوره حضوری حسابرسی داخلی از تئوری تا عمل

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7308
دوشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/07/11
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6183

دوره حضوری مذاکره در حسابرسی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6187
شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/08/14
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6184

دوره حضوری تحلیل محیط کسب و کار و ریسک برای حسابرسان داخلی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6188
سه‌شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/07/12
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6181

دوره حضوری قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و قانون مالیات بر ارزش افزوده

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8321
یکشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/07/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6379

دوره حضوری حسابرسی منابع انسانی

18 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6380
دوشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/07/18
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7170

دوره حضوری بازرسی دفاتر (حسابرسی بیمه) و ضوابط بیمه پیمانکاری

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8503
چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/08/04
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
301

دوره حضوری مدیریت جلسات

9 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8322
شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/07/23
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
304

دوره حضوری کاربرد اکسل در حسابداری

30 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8181
شنبه عصرها
14:30 ~ 17:30
1401/07/23
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
1563

دوره حضوری اکسل پیشرفته با رویکرد طراحی داشبورد

30 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8331
جمعه صبح ها
09:00 ~ 12:00
1401/08/27
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7795

دوره حضوری تحلیل داده با اکسل

16 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7796
سه‌شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/07/12
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
284

دوره حضوری پرورش حسابدار اموال

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8324
شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/07/23
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
285

دوره حضوری پرورش حسابدار انبار

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8326
یکشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/07/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
286

دوره حضوری پرورش حسابدار خرید

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6638
چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/07/12
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
287

دوره حضوری پرورش حسابدار خزانه (دریافت و پرداخت)

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8329
چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/07/27
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2842

دوره حضوری عالی تحلیلگر خبره بورس

84 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7340
دوشنبه‌ عصرها
17:30 ~ 21:30
1401/07/11
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام

دوره‌های کوتاه‌مدت
آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
2132

دوره آنلاین تهیه صورت‌های مالی اساسی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8337
سه‌شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/07/12
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3411

دوره اجرایی حضوری-آنلاین تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8174
سه‌شنبه عصرها
17:00 ~ 20:00
1401/07/12
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2132

دوره آنلاین تهیه صورت‌های مالی اساسی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8336
شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/07/16
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2115

دوره آنلاین کاربرد اکسل در حسابداری

20 ساعت زمان‌های برگزاری
2274

دوره آنلاین حسابداری مالی 1

40 ساعت زمان‌های برگزاری
2656

دوره آنلاین حسابداری مالی 2

40 ساعت زمان‌های برگزاری
2220

دوره آنلاین قانون تجارت

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8314
چهارشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/07/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2203

دوره آنلاین اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8298
یکشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/07/17
محدود
جزییات و ثبت‌نام
2658

دوره آنلاین حسابداری پیمانکاری 1

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8309
دوشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/07/11
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2661

دوره آنلاین حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

30 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8264
چهارشنبه عصرها (آنلاین)
18:00 ~ 21:00
1401/07/27
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2944

دوره آنلاین IFRS فارسی - استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

30 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8341
دوشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/07/25
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2663

دوره آنلاین مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8501
سه‌شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/07/26
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3096

دوره آنلاین تجزیه تحلیل بازارهای مالی به روش تکنیکال، پیش بینی ارزهای دیجیتال (Bitcoin)، سهام و کالا (مقدماتی)

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7630
شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/07/16
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7089

دوره حضوری-آنلاین حسابرسی دولتی

8 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7136
یکشنبه عصرها
17:00 ~ 19:00
1401/07/10
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7444

دوره حضوری-آنلاین نظام حسابداری بخش عمومی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7445
دوشنبه عصرها
19:00 ~ 21:00
1401/08/09
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7446

دوره حضوری-آنلاین مروری جامع بر قوانین و مقررات مالی و محاسباتی

32 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7447
پنجشنبه صبح‌ها
08:00 ~ 12:00
1401/08/12
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7448

دوره حضوری-آنلاین قانون محاسبات عمومی و دستورالعمل‌های آن

18 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7449
یکشنبه عصرها
19:00 ~ 21:00
1401/07/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7450

دوره حضوری-آنلاین قوانین و مقررات معاملات دولتی

20 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7451
پنجشنبه عصرها
13:00 ~ 16:00
1401/08/05
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4965

دوره آنلاین تحلیل بودجه و عملکرد در بخش عمومی

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6423
جمعه صبح‌ها (آنلاین)
09:00 ~ 13:00
1401/07/29
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5873

دوره آنلاین تشریح استاندارد حسابداری بخش عمومی 1 و 2

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
5877
جمعه صبح‌ها (آنلاین)
09:00 ~ 13:00
1401/07/15
محدود
جزییات و ثبت‌نام
5874

دوره آنلاین تشریح استاندارد حسابداری بخش عمومی 5

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
5878
جمعه صبح‌ها (آنلاین)
09:00 ~ 13:00
1401/08/06
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3086

دوره آنلاین کاربردی قوانین و مقررات بیمه و تأمین اجتماعی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8339
سه‌شنبه عصرها (آنلاین)
18:00 ~ 21:00
1401/07/19
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3101

دوره آنلاین پرورش حسابدار اموال

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8325
شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/07/23
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3103

دوره آنلاین پرورش حسابدار انبار

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8327
یکشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/07/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3463

دوره آنلاین پرورش حسابدار خزانه (دریافت و پرداخت)

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8330
چهارشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/07/27
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3211

دوره آنلاین تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8338
دوشنبه عصرها (آنلاین)
18:00 ~ 21:00
1401/07/11
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3404

دوره آنلاین حسابداری عملی با نرم افزار

50 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8311
پنجشنبه عصرها (آنلاین)
14:00 ~ 18:00
1401/07/14
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3467

دوره آنلاین پرورش حسابدار خرید

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8328
سه‌شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/07/12
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3088

دوره آنلاین قوانین و مقررات دائمی مالیات بر ارزش افزوده

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8502
سه‌شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/07/26
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3822

دوره آنلاین مدیریت ریسک

15 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8340
سه‌شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/07/26
محدود
جزییات و ثبت‌نام
4123

دوره آنلاین بودجه‌بندی جامع

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8484
پنجشنبه عصرها (آنلاین)
18:00 ~ 21:00
1401/08/05
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4168

دوره آنلاین تجزیه تحلیل بازارهای مالی به روش تکنیکال، پیش بینی ارزهای دیجیتال (Bitcoin)، سهام و کالا (پیشرفته)

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8022
سه‌شنبه‌ها (آنلاین)
17:00 ~ 20:00
1401/07/12
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4604

دوره آنلاین تهیه صورت جریان‌های نقدی

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8486
شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/08/07
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4718

دوره آنلاین حسابرسی عملیاتی و داخلی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8485
شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/07/16
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5254

دوره آنلاین هوش تجاری (Power BI)

18 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8019
چهارشنبه عصرها (آنلاین)
18:00 ~ 21:00
1401/07/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5481

دوره آنلاین عالی تحلیلگر خبره بورس

84 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7348
دوشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 21:30
1401/07/10
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام

دوره‌های بین‌المللی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
3366

Management Accounting - Online

48 ساعت زمان‌های برگزاری
3021

Financial Accounting - Online

۴۵ ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8293
شنبه و دوشنبه عصرها (آنلاین)
18:30 ~ 21:30
1401/07/16
محدود
جزییات و ثبت‌نام
690

Taxation - Online

65ساعت زمان‌های برگزاری
1332

Financial Reporting - Online

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8506
سه‌شنبه عصرها (آنلاین)
17:00 ~ 20:00
1401/09/22
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2329

Audit and Assurance - Online

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8510
یکشنبه عصرها (آنلاین)
18:00 ~ 21:00
1401/09/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7909

Strategic Business Leader - Online

30 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7910
یکشنبه عصرها (آنلاین)
18:00 ~ 21:00
1401/07/17
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2342

Strategic Business Reporting - Online

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8207
جمعه‌ها (آنلاین)
09:00 ~ 14:00
1401/07/15
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7702

سمینار حضوری-آنلاین آشنایی با دوره‌های بین‌المللی ACCA

1 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8228
پنجشنبه عصر
15:00 ~ 16:00
1401/07/14
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام

آمادگی آزمون‌های حرفه‌ای
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
3419

دوره آنلاین مروری بر نکات و تست‌های درس استانداردهای حسابداری

30 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8435
جمعه صبح‌ها (آنلاین)
08:30 ~ 11:30
1401/07/29
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
282

دوره حضوری آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری

85 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
5299
روزهای زوج
17:30 ~ 21:30
1401/07/16
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
281

دوره حضوری آمادگی آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه‌ای موسسات حسابرسی

112 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7280
شنبه تا جمعه
17:30 ~ 21:30
1401/07/16
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام

دوره‌های زبان انگلیسی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
3094

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

90 ساعت زمان‌های برگزاری
3373

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

90 ساعت زمان‌های برگزاری
3907

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

90 ساعت زمان‌های برگزاری
5610

دوره آنلاین فشرده Upper-Intermediate

90 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8400
روزهای زوج (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/07/27
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6864

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Advanced

90 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8401
روزهای زوج (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/07/27
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4252

دوره آنلاین فوق فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

90 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
4608
شنبه تا چهارشنبه (آنلاین)
18:00 ~ 21:00
1401/07/10
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3092

دوره حضوری فوق فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

90 ساعت زمان‌های برگزاری
2727

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic A

45 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8404
جمعه صبح‌ها (آنلاین)
09:00 ~ 14:00
1401/07/22
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3827

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary A

45 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8405
جمعه صبح‌ها (آنلاین)
09:00 ~ 14:00
1401/07/22
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
550

دوره حضوری زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic A

45 ساعت زمان‌های برگزاری
1775

دوره حضوری زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic B

45 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8508
جمعه صبح‌ها
09:00 ~ 14:00
1401/07/15
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
325

دوره حضوری زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary A

45 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
544
جمعه‌ها
09:00 ~ 14:00
1401/07/15
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
319

دوره حضوری زبان تخصصی حسابداری 1

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8230
یکشنبه و سه‌شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/07/26
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5497

دوره آنلاین فشرده گرامر

45 ساعت زمان‌های برگزاری
3287

کارگاه آنلاین فشرده نامه‌نگاری و ایمیل رسمی

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7921
جمعه عصرها (آنلاین)
16:00 ~ 19:00
1401/07/22
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3493

دوره فشرده Business English Online - Elementary

90 ساعت زمان‌های برگزاری
5303

دوره آنلاین انگلیسی برای مکالمات تلفنی در تجارت

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7534
جمعه‌ها (آنلاین)
09:00 ~ 13:00
1401/07/29
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام

کارگاه‌های آموزشی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
335

کارگاه حضوری حسابداری حقوق و دستمزد

6 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8498
جمعه صبح‌
09:00 ~ 16:00
1401/07/29
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2212

کارگاه آنلاین حسابداری حقوق و دستمزد

6 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8499
پنجشنبه‌ (آنلاین)
14:00 ~ 20:00
1401/07/28
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
402

کارگاه حضوری قانون مبارزه با پولشویی

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8497
چهارشنبه عصرها
17:00 ~ 21:00
1401/07/27
محدود
جزییات و ثبت‌نام
2110

کارگاه آنلاین قانون مبارزه با پولشویی

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8496
دوشنبه عصر (آنلاین)
17:00 ~ 21:00
1401/07/25
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6031

کارگاه حضوری تحلیل تکنیکال Bitcoin و ارزهای رمزنگاری شده (مقدماتی)

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6681
جمعه‌ صبح‌
09:00 ~ 13:00
1401/07/15
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4911

کارگاه آنلاین تحلیل تکنیکال Bitcoin و ارزهای رمزنگاری شده (مقدماتی)

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6682
جمعه صبح‌ (آنلاین)
09:00 ~ 13:00
1401/07/15
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
510

کارگاه حضوری معاملات فصلی

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8500
جمعه صبح
09:00 ~ 13:00
1401/07/29
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2134

کارگاه آنلاین معاملات فصلی

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8259
دوشنبه عصر (آنلاین)
17:00 ~ 21:00
1401/07/11
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
759

کارگاه حضوری اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8260
جمعه عصر
14:00 ~ 18:00
1401/07/22
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2205

کارگاه آنلاین اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

4 ساعت زمان‌های برگزاری
5316

کارگاه حضوری اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی (مشاغل)

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7670
سه شنبه عصر
17:00 ~ 21:00
1401/07/19
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5318

کارگاه آنلاین اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی (مشاغل)

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8037
سه‌شنبه‌ها (آنلاین)
17:00 ~ 21:00
1401/07/19
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
1110

کارگاه حضوری سرمایه‌گذاری در بورس

8 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7714
سه‌شنبه عصر
17:00 ~ 21:00
1401/07/19
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3075

کارگاه آنلاین سرمایه‌گذاری در بورس

8 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7713
سه‌شنبه عصر (آنلاین)
17:00 ~ 21:00
1401/07/19
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2909

کارگاه آنلاین مالیات بر درآمد

6 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7050
پنجشنبه عصر (آنلاین)
14:00 ~ 17:00
1401/07/14
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
1814

کارگاه حضوری حاکمیت شرکتی

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7549
پنجشنبه عصر
17:30 ~ 20:30
1401/07/21
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2760

کارگاه آنلاین حاکمیت شرکتی

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8450
پنجشنه عصر (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/07/21
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3114

کارگاه آنلاین آشنایی با بورس کالا

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7712
چهارشنبه عصر (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/07/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5872

کارگاه آنلاین نحوه تکمیل صورت‌های مالی اساسی در بخش عمومی

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8009
جمعه صبح (آنلاین)
09:00 ~ 13:00
1401/07/22
محدود
جزییات و ثبت‌نام
5875

کارگاه آنلاین تشریح استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 10

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7376
جمعه صبح (آنلاین)
09:00 ~ 13:00
1401/07/29
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام

دوره‌های غیرحضوری
(آفلاین)

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
3125

کارگاه غیرحضوری بررسی اثرات کووید-19 بر گزارشگری مالی، افشا و نحوه برخورد حسابرس با آن

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3124
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3218

کارگاه غیرحضوری افشای ریسک در صورت‌های مالی

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3219
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3225

کارگاه غیرحضوری مدیریت و حسابداری مجتمع‌های مسکونی و تجاری

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3226
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3216

کارگاه غیرحضوری حسابرسی داخلی و ارزیابی عملکرد با بهره‌گیری از سامانه

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3217
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3129

دوره غیرحضوری اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3130
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3236

کارگاه غیرحضوری نظام مالیاتی در سال 1400

5 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3237
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3131

دوره غیرحضوری قوانین و مقررات مالیاتی

30 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3132
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3127

دوره غیرحضوری حسابداری مالی 1

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3128
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3903

کارگاه غیرحضوری ابزارهای مالی (استانداردهای شماره 36 و 37)

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3905
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3988

کارگاه غیرحضوری تسعیر ارز

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3990
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
4228

کارگاه غیرحضوری صورت جریان‌های نقدی (استاندارد شماره 2)

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
4229
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
5381

دوره غیرحضوری استاندارد حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها (استاندارد15)

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
5382
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
دانلود نرم‌افزارهای مورد نیاز برای کلاس‌های آموزشی آنلاین:
Windows Android Ios Mac
Windows Android Ios Mac
Windows
در وبلاگ حسابداران خبره چه خبر است؟
شما در اینجا می‌توانید جدیدترین مطالب وبلاگ حسابداران خبره را مشاهده کنید.
چرا حسابداران خبره؟
بزرگترین مرکز آموزش حرفه‌ای حسابداری و مالی با بیش از 20 سال سابقه فعالیت، اولین و باسابقه‌ترین شریک طلایی آموزشی (GOLD) و نمایندۀ رسمی انجمن حسابداران خبره انگلستان (ACCA)، تنها نماینده انجمن حسابداران مدیریت خبره انگلستان (CIMA) و تنها نماینده انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز (ICAEW) در ایران است.
حسابداران خبره

آموزشگاه حسابداری حسابداران خبره

هزینه بالای تحصیلات دانشگاهی، عدم امکان شرکت در کلاس‌های حضوری و عدم مطابقت زمان برگزاری کلاس‌ها با زمان کاری شاغلان باعث می‌شود تا بسیاری از افراد از فراگیری آموزش‌های جدید حسابداری صرف نظر کنند. اما شما می‌توانید با شرکت در دوره‌های آموزشگاه حسابداری pact، علاوه بر گذراندن دوره‌های گوناگون حسابداری و مالی، از مزایای زیادی نیز استفاده کنید. پکت به شما انواع دوره‌های حسابداری مانند دوره حسابداری صنعتی، دوره حسابداری مالی، دوره حسابداری پیمانکاری، دوره حسابداری مالیاتی، دوره حسابرسی داخلی و آمادگی آزمون حسابدار رسمی را آموزش می‌دهد. در آموزش حسابداری مالی، شما می‌توانید اطلاعات مالی تمامی واحدها را بر اساس اصول حسابداری در ترازنامه، صورت سود و زیان و باقی گزارش‌های مالی به شکل داده‌های خام جمع‌آوری کرده و از آن‌ها برای مستندسازی داخلی شرکت یا سازمان و همچنین ارائه گزارش مالی به سهامداران و ذینفعان استفاده کنید. همچنین شما می‌توانید با گذراندن دوره آمادگی آزمون حسابدار رسمی، برای شرکت در آزمون حسابدار رسمی بیش از پیش آماده شوید. البته برای شرکت در آزمون حسابدار رسمی، تنها گذراندن دوره‌های آموزشگاه حسابداری یا تحصیل در رشته حسابداری کافی نیست و باید سابقه کاری نیز داشته باشید.

حسابداری، رشته‌ای پُرطرفدار و شغلی پُردرآمد است. اگر به هر اداره، شرکت، کارخانه، فروشگاه و بنگاه اقتصادی سر بزنید، غیرممکن است کسی را به عنوان حسابدار نبینید. تعریف حسابداری شاید ساده به نظر برسد، اما به‌طور کلی حسابداری را می‌توان مجموعه فرآیندهای جمع‌آوری، طبقه‌بندی، ثبت و تلخیص اطلاعات و تهیه گزارش از آن‌ها نام برد. امروزه مفاهیم حسابداری آنقدر گسترده شده‌اند که نمی‌توان آن‌ها را تنها در یک دوره یاد گرفت. یادگیری حسابداری، عمدتاً به دو شکل تجربی و تئوری انجام می‌شود. آموزش اصول حسابداری از هر دو راه ممکن است، اما برای یادگیری درست و کامل انواع حسابداری، تنها باید به سراغ آموزش‌های آکادمیک بروید. به عنوان یک حسابدار خبره، باید از مفروضات حسابداری آگاه باشید؛ نحوه مدیریت ریسک را بشناسید و توانایی ایجاد تمایز میان دارایی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت سازمان را داشته باشید. برای فراگرفتن این دوره‌ها تنها می‌توانید به سراغ آموزشگاه حسابداری بروید. پکت، قدیمی‌ترین و معتبرترین آموزشگاه حسابداری است که دوره‌های آموزش حسابداری خود را به دو شکل حضوری و آنلاین برگزار می‌کند.

شرکت در دوره‌های حضوری، غیرحضوری (آفلاین) و آنلاین آموزشگاه حسابداری pact، به شما کمک می‌کند تا علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، از زمان خود نیز به شکل بهینه استفاده کنید. پکت به شما کمک می‌کند تا علاوه بر افزایش مهارت‌های عمومی و توانایی‌های خود در حوزه امور مالی، در مباحث دیگر هم توانمندتر شوید. برگزاری دوره‌های مالی و سرمایه‌گذاری، دوره‌های DBA و MBA و دوره‌های زبان انگلیسی به شکل حضوری و آنلاین از این دست دوره‌هاست. دوره‌های پکت در ساعت و روزهای مختلفی برگزار می‌شود و شما می‌توانید متناسب با برنامه کاری و زمانی خود، در چند دوره و کلاس ثبت‌نام کنید. حتی شرایط پرداخت هزینه‌ی دوره‌ها (نقد و اقساط) به نحوی است که کمترین فشار و استرس را به شما وارد کند. از طرف دیگر، امکان رزرو موقت دوره‌ها و کلاس‌های آموزشگاه حسابداری پکت نیز برای تمامی کاربران وجود دارد. علاقه‌مندان به دوره‌های حسابداری و حسابرسی، نباید فرصت ارتقای شغلی و رشد دانش تئوری و عملی خود را زیر نظر بهترین اساتید و آموزگاران خبره از دست بدهند. برای گذراندن انواع دوره‌های حسابداری می‌توانید روی خدمات pact حساب کنید. در صورت وجود هرگونه سوال و ابهام، لطفاً با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

ادامه مطلب
Copyright 2022 PACT Edu. All rights reserved.
در خبرنامه پیامکی حسابداران خبره عضو شوید تا:
از همایش‌های رایگان حسابداران خبره مطلع ‎شوید.
فرصت‌های شغلی حسابداری برای شما ارسال شود.
در جریان کلاس‌های جدید و تخفیفات دوره‌ها قرار گیرید.
هر زمان که بخواهید می‌توانید عضویت خود را لغو کنید.
نام
نام خانوادگی
تلفن
ایمیل
تاریخ تولد
اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد.

از اینکه در خبرنامه پیامکی حسابداران خبره عضو شدید سپاسگزاریم.